Home  -   Favorieten  -   Forum  -   E-cards  -   Links  -   Contact  -   Anekdotes  -   Liefde

Nieuws
Actuele nieuwsberichten over de Da Vinci Code

Da Vinci Code
Wat is waar?
Leonardo da Vinci
Recensies

Foto's en film
Foto's en schilderijen
De film
Wallpapers

Dan Brown
Biografie
F.A.Q.
Interviews

Boeken
Het Juvenalis Dilemma
Het Bernini mysterie
De Da Vinci Code
De Delta Deceptie

Forum
Praat mee over de
Da Vinci Code op het
forum

Mond tot mond
Geef het door. Vertel anderen over deze site!

Ook leuk:
Dieet-wijzer
Alles over dieten vind je in de Dieet-Wijzer.

Liefde op internet
Internetdating is hot! Tips en advies over online dating.

Relatiehobbels.nl
Test jezelf: Ben jij sexy? Is je partner trouw? Ben je jaloers?

Tarotweb.nl
Wat heeft de tarot jou te bieden? Trek een tarotkaart!

Yoga Wijzer
Alles over yoga. Artikelen. Informatie. Oefeningen.


"Maria Magdalena is de echtgenote van Jezus"

Een belangrijk deel van 'De Da Vinci Code' gaat over de rol van Maria Magdalena in de kerk. Dan Brown stelt dat Maria Magdalena niet de hoer is die de kerk beweert dat zij is. Maria en Jezus waren gewoon getrouwd.

Er zijn geen glasharde bewijzen die aantonen dat Jezus en Maria Magdalena met elkaar getrouwd waren, dus feitelijk is alles wat je erover beweert een kwestie van 'geloof'. Je gelooft of Maria en Jezus getrouwd waren, of je gelooft het niet.

Er is een aspect waar iedereen het tenminste over eens is: Maria Magdalena was geen hoer. In de zesde eeuw is Maria Magdalena door paus Gregorius ten onrechte als zondanig bestempeld. Of dat onderdeel uitmaakte van een bewuste lastercampagne van de kerk is onderwerp van debat. Feit is in ieder geval dat het Vaticaan in 1969 schoorvoetend toegaf dat ze Maria Magdalena 1400 jaar lang ten onrechte als hoer gezien had.

Er zijn binnen de kerk weinig toonaangevende kerkleiders te vinden die 'geloven' dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena. Maar uit de bijbel blijkt wel dat Maria Magdalena aanwezig was op een aantal belangrijke momenten in het leven van Jezus:
Uit het Nieuwe Testament blijkt dat ze aanwezig was bij zowel de kruisiging als de graflegging. Bovendien was Maria Magdalena de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Daaruit kun je in ieder geval de conclusie trekken dat deze vrouw een hele belangrijke rol speelde in het leven van Jezus.

Historicus Jacob Slavenburg, medevertaler van de Nag Hammadigeschriften, gaat er net als zeer veel andere bijbelgeleerden van uit dat Jezus gewoon getrouwd was met Maria Magdalena:

"Maria Magdalena was geen hoer die door Jezus in genade was aangenomen. In werkelijkheid was ze Jezus' geliefde vrouw. In de eerste eeuwen stond Maria Magdalena bekend als de Apostola apostolorum, de apostel boven de apostelen."

Jacob Slavenburg schreef een boek over de 'valsheid in geschrifte' waaraan de eerste pausen zich schuldig maakten. Veel oude geschriften en evangelien zijn in opdracht van de kerk vernietigd, omdat de inhoud de eerste pausen niet aanstond.

Ook zijn er nogal wat tekstwijzigingen doorgevoerd in de teksten die nu tezamen het Nieuwe Testament vormen. Maria Magdalena is zodoende bijna uit de bijbel geschreven. Uit de Nag Hammadigeschriften blijkt dat Maria Magdalena veel belangrijker was dan de kerk ons voorspiegelt.

Niks hoer die door Jezus bekeerd werd. Maria Magdalena stond op geestelijk vlak naast Jezus. Uit de Nag Hammadigeschriften blijkt dat Maria Magdalena geen vragen stelden zoals de apostelen deden, maar dat zij vragen van de apostelen juist beantwoordde: Ze was volgens de tekst 'Gesprek met de Verlosser' in de Nag Hammadigeschriften "de vrouw die het Al kende", en volgens het 'Evangelie volgens Fillipus' "de vrouw die het licht zag toen alle andere leerlingen nog in het duister tastten".

De Nag Hammadigeschriften bestaan uit vroeg-christelijke teksten die in het jaar 325 door de kerk tot ketterse geschriften werden verklaard. De evangelien volgens Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes waren 'goddelijk'. Tientallen andere (soms oudere) evangelien, waaronder het Evangelie volgens Thomas en het Evangelie volgens Maria Magdalena, moesten in opdracht van de kerk vernietigd worden omdat de inhoud niet overeen kwam met de leer zoals de toenmalige kerkleiders die wilden uitdragen.

Zij zagen niets in een kerkleer waarin vrouwen (zoals Maria Magdalena) een belangrijke rol speelden. Dus: weg met alle evangelien die vrouwen met kerkelijke aspiraties op ideeen kon brengen. Veel kloosters verbrandden braaf de verboden evangelien, zoals de kerk hen had opgedragen. Een klooster in Egypte verstopte alle verboden evangelien in een kruik onder de grond, waar ze pas in 1945 werden gevonden door een boer.

Anders dan het Nieuwe Testament, bevatten de Nag Hammadigeschriften wel aanwijzingen voor een huwelijk tussen Maria Magdalena en Jezus. Zo staat in het 'Evangelie volgens Fillipus':

Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op. Zijn moeder, zijn zuster en Maria Magdalena, die zijn metgezellin werd genoemd. Jezus hield op een andere wijze van haar dan van de andere leerlingen en hij kuste haar vaak."

Over wat er met Maria Magdalena gebeurde na de dood van Jezus is weinig bekend. Er wordt beweerd dat zij stierf in Efeze,in de omgeving van Johannes de Evangelist. Er is ook een theorie die ervan uitgaat dat Maria Magdalena (samen met dochter Sarah) vluchtte naar Frankrijk en in Aix-en-Provence begraven ligt.


Bronnen:
'Nag Hammadigeschriften', Jacob Slavenburg & Willem Glaudemans, Ankh-Hermes, 1994
'Valsheid in geschrifte', De gespleten pen van bijbelschrijvers, Jacob Slavenburg, Walburg Pers, 1995.
Wikipedia over Maria Magdalena.
Lisa Shea deelt haar mening over De Da Vinci Code met bezoekers op haar homepage.Copyright - Privacybeleid